Hvem er vi

Sønderborg Fugleforening, tidligere ”Fugleforeningen for Als og Sundeved ” blev stiftet den 10. Juni 1966. Foreningen beskæftiger sig med fugle fra fjerne himmelstrøg.

Foreningens formål er ved afholdelse af foredrag, film, udstillinger, m.m. at udbrede kendskabet til stue- og volierefuglenes røgt og pleje. Samt socialt samvær.

Foreningen er medlem af: Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Møder og Arrangementer

Foreningen afholder ca. 8 årlige medlemsmøder, disse møder kan være med en foredragsholder eller som debatmøder, hvor medlemmerne udveksler ideer og erfaringer, møderne afholdes på Notmark gl. skole, Notmark 46, 6440 Augustenborg. Februar er forbeholdt foreningens generalforsamling.

I forsommeren afholder foreningen sin årlige sommertur, med familie og venner, turen kan gå til andre foreninger evt. kombineret med besøg i div. Blomster/fugleparker eller andet der har tilknytning til vor hobby.

I august holder foreningen have/sommermøde den foregår hos et af foreningens medlemmer, vi griller medbragt kød, foreningen leverer salatbord, et rigtigt hyggemøde.

Juleafslutning afholdes i december, med en let spisning, der uddeles pokaler/præmier opnået på udstillingen, der afholdes et mindre Amerikansk lotteri. Juleafslutningen afholdes i fuglekælderen.

Weekenden i uge 38 afholder foreningen sin årlige udstilling, her kan medlemmerne udstille og få deres fugle bedømt af erfarne dommere.

Vi håber, at når Du har læst lidt om os, vil indmelde dig i foreningen, vi glæder os til, at tælle dig blandt vore medlemmer.

Sådan bliver du medlem:

Send en mail med dit navn, adresse, Tlf. nr og mail adresse til kassereren, så vil foreningen udsende et girokort til indbetaling af det ønskede kontingent.

E-mail